นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy)

เว็บไซต์ของเรา pettocute.com เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า pettocute.com
 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ pettocute.com ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม
 • ผู้ที่ให้ช่องทางการติดต่อเรามา คือ ผู้ที่ประสงค์ที่จะทำการให้ E-mail หรือผู้ที่เป็นฝ่ายเพิ่มเพื่อนเราทาง Line@ และช่องทางอื่นๆ ด้วยตัวเอง
 • ผู้ว่าจ้าง หรือ ผู้ที่ทำธุรกิจร่วมกับเรา คือ ผู้ที่จ้างทางเราเพื่อโปรโมทสินค้าและบริการ ผู้ที่จ้างเราทำงาน รวมถึงผู้ที่ทำธุรกิจต่างๆ กับทางเรา และผู้ที่เป็นคู่ค้ากับทางเรา 

เว็บไซต์ pettocute.com ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เยี่ยมชม และ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์ pettocute.com ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทั้งนี้ทางเรามีสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลนี้ได้ โดยเราจะประกาศให้ท่านทราบเอาไว้ที่หน้าเว็บไซต์ pettocute.com

การใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ pettocute.com

เว็บไซต์ pettocute.com มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการดำเนินงานของเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ pettocute.com ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy) ของเรา

 

1.ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม

สำหรับคู่ว่าจ้าง ผู้ที่ทำธุรกิจกับเรา

ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อเต็ม ชื่อบริษัท ช่องทางการติดต่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ประวัติข้อมูลการซื้อและการชำระเงิน บัญชีธนาคาร แต่ไม่จำกัดเพียง เป็นต้น
 

ผู้ที่ทำการติดต่อ ให้อีเมล เพิ่มเพื่อนเราตามช่องทางต่างๆ

เราอาจจะทำการเก็บรวมรวมข้อมูลแอคเคาท์ของท่านจากช่องทางที่ท่านติดต่อเรามา เช่น อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, Line ID, บัญชีอินสตาแกรม แต่ไม่จำกัดเพียง เป็นต้น
 

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์ 

เราไม่มีการเก็บข้อมูลที่ระบุได้ถึงตัวตนที่แท้จริงของผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์แต่อย่างใด สิ่งที่เราเก็บด้วยคุกกี้ของ Google Analytics จะมีเพียงช่วงอายุ พฤติกรรมการใช้งานและเข้าชมเว็บไซด์ของเรา เวลาในการอยู่บนเว็บไซด์เรา ไอพีแอดเดรส จำนวนหน้าที่เปิดบนเว็บไซด์เรา เพศ ช่วงอายุในภาพใหญ่ วันเวลาที่เข้าชมเว็บไซด์ แต่ไม่จำกัดเพียง เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลที่รวมรวมจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์ทั้งหมดจะเป็นแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของท่านได้เท่านั้น
 
 

2.เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์ของเรา

เราไม่มีการเก็บข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวตนที่แท้จริงของผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์ใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงไม่มีระบบสมัครสมาชิก ระบบชำระเงิน แบบฟอร์มเก็บข้อมูลชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ใดๆ จากผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเรา ข้อมูลที่คุกกี้ของ Google Analytics เก็บจะมีเพียงช่วงอายุ พฤติกรรมการใช้งานและเข้าชมเว็บไซด์ของเรา เวลาในการอยู่บนเว็บไซด์เรา เพศ ช่วงอายุ ไอพีแอดเดรส วันเวลาที่เข้าชมเว็บไซด์ และข้อมูลอื่นๆ โดยรวมในภาพใหญ่ แต่ไม่จำกัดเพียง เป็นต้น เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพใหญ่ของกลุ่มผู้ใช้งานเว็บไซด์ เพื่อปรับปรุง พัฒนา แก้ไขปัญหา เว็บไซด์และบริการของเราให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้ตอบโจทย์กับกลุ่มผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์มากยิ่งขึ้น รวมถึงใช้พัฒนาแคมเปญทางการตลาด และพัฒนาโมเดลทางธุรกิจของทางเรา
 
 

สำหรับคู่ค้า ผู้ว่าจ้าง ผู้ที่ทำธุรกิจร่วมกับเรา 

 • เพื่อติดต่อกับท่าน
 • เพื่อติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกิจร่วมกัน
 • เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับท่าน
 • เพื่อทำธุรกิจร่วมกับท่าน
 • เพื่อทำข้อตกลงเกี่ยวกับธุรกิจซึ่งกันและกัน
 • เพื่อทำการค้ากับท่าน
 • เพื่อแจ้งข่าวสารของเราให้กับท่าน
 • เพื่อเสนอข้อเสนอพิเศษให้กับท่าน
 • เพื่อรับหรือจัดส่งสินค้าให้ท่าน
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฏระเบียบของหน่วยงานราชการ
 

สำหรับผู้ที่ทำการติดต่อ ให้อีเมล เพิ่มเพื่อนเราตามช่องทางต่างๆ

 • เพื่อเสนอโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษให้กับท่าน
 • เพื่อทำการตลาดและติดต่อสื่อสาร
 • เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับเราและพันธมิตร
 • เพื่อส่งข่าวสาร บทความ และสื่อชนิดต่างๆ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงให้ท่าน
 • เพื่อทำการโฆษณาสินค้าและบริการต่างๆ จากเราและพันธมิตร
 • เพื่อติดต่อ สื่อสาร กับท่าน
 • เพื่อเก็บข้อเสนอแนะ และคำแนะนำจากท่านมาพัฒนาธุรกิจของเรา
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฏระเบียบของหน่วยงานราชการ
 

ทางเราอาจจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของบุคคลในหัวข้อ 2.2 และ 2.3 เพื่อ

ปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย การตรวจสอบทางกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐซึ่งรวมถึงหน่วยงานรัฐภายนอกประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล ผู้กำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ในกรณีที่มีเหตุผลอันควร เราต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย อาจจะมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเคร่งครัดเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของรัฐดังกล่าว โดยรวมถึง การให้บริการและการจัดการเรื่องบริการการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม การออกใบกำกับภาษี หรือออกแบบฟอร์มภาษีแบบเต็ม การบันทึกและติดตามการติดต่อสื่อสาร การเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจจัดเก็บภาษี ผู้กำกับดูแลด้านบริการทางการเงิน และองค์กรและหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ที่กำกับดูแล และเพื่อการสืบสวนสอบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม
 

การปกป้องผลประโยชน์ของเรา 

เพื่อปกป้องความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเรา เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องผลประโยชน์ของเราที่จำเป็นและสามารถทำได้ตามกฎหมาย เช่น การตรวจจับ ป้องกัน และตอบโต้ข้อเรียกร้องการทุจริต การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินและสมบัติของเรา เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เพื่อตรวจจับและป้องกันการประพฤติที่มิชอบภายในองค์กรและเพื่อปกป้องความมั่นคงและและความเชื่อมั่นทางธุรกิจของทางเรา
 
 
 

3.บุคคลใดที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้

สำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์ 

เราไม่มีการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนตัวของท่านใดๆ เพราะว่าทางเราไม่มี และไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถจะบุตัวตนของท่านได้ตั้งแต่แรก
 

สำหรับคู่ค้า ผู้ที่ทำธุรกิจร่วมกัน และผู้ที่ได้เพิ่มเพื่อนเราในช่องทางต่างๆ ของเรา

สำหรับบุคคลดังกล่าว ทางเราอาจจะมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง
 • ผู้ให้บริการของเรา:

  สำหรับคู่ค้าและผู้ที่ทำธุรกิจร่วมกันกับเรา เราอาจจะมีการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทอื่น ตัวแทน หรือผู้รับจ้างในการให้บริการในนามของเรา

 • พันธมิตรทางธุรกิจ: เราอาจจะมีการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทในเครือของเรา และพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ ของเรา เช่น ธุรกิจคลังสินค้าและการขนส่งโลจิสติกส์ รวมถึง แพลตฟอร์มของผู้ขายหรือผู้ให้บริการซึ่งเราอาจได้ร่วมกันเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือที่ทางผู้ขายหรือผู้ให้บริการได้เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลที่ส่งต่อหรือแบ่งปันกันในลักษณะนี้นั้นจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก
 • บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด: ในบางกรณี เราอาจจะจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ในกรณีที่เราเชื่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
 • ที่ปรึกษาด้านต่างๆ: รวมถึงทนายความ ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคและผู้ตรวจสอบบัญชีที่ช่วยในการประกอบธุรกิจ การดำเนินคดี หรือจัดการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องทางกฎหมาย 
* จะไม่มีการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้บุคคลที่ 3 คนอื่นที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อน
 
 

4.สิทธิของท่าน

สำหรับผู้ที่เข้าชมเว็บไซด์

อย่างที่ทางเราแจ้งไปข้างต้น ว่าทางเราไม่มีการเก็บข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุถึงตัวตนที่แท้จริงของผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์ จึงไม่มีความจำเป็นต้องกังวล ขอตรวจสอบข้อมูลของท่านที่เราเก็บ ขอให้ทำลายข้อมูล และอื่นๆ เพราะว่าทางเราไม่มี และไม่ได้เก็บรวมรวบข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวตนท่านได้ตั้งแต่แรก แต่ท่านก็มีสิทธิที่จะปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ โดยการเข้าไปศึกษาวิธีการปฏิเสธคุกกี้ของเราจากเว็บไซด์ผู้พัฒนาของเว็บเบราว์เซอร์นั้นๆ  ทั้งนี้ มันอาจจะทำให้ท่านใช้เว็บไซด์ของเราได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และอาจจะไม่สามารถใช้บริการบางอย่างบนเว็บไซด์เราได้
 

สำหรับคู่ค้า ผู้ที่ทำธุรกิจร่วมกัน และผู้ที่ได้เพิ่มเพื่อน ติดต่อมาในช่องทางต่างๆ ของเรา

ในกรณีที่เรามีการเก็บและใช้ข้อมูลของคุณ คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะ
4.1 ขอการเข้าถึง: ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูล เราต้องขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนจะให้ข้อมูลตามที่ท่านต้องการ
4.2 ขอการแก้ไขให้ถูกต้อง: ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเป็นจริง
4.3 ขอให้โอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อน
4.4 การขอให้ระงับการใช้ข้อมูลของท่าน: ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
4.5 ยกเลิกความยินยอมที่จะใช้ข้อมูลของท่าน: ท่านอาจมีสิทธิ์ที่จะให้เรายกเลิกการเก็บ และใช้ข้อมูลของท่าน
4.6 การขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวมรวบและใช้ได้ ใช้หรือเปิดเผย เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของเรานั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 
 

5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย บุคคลที่สาม

เว็บไซต์ pettocute.com มีการใช้งาน ซอฟท์แวร์ และ บริการจาก บุคคลที่สาม สำหรับเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของท่านโดยบริการที่เว็บไซต์ใช้ แต่ไม่จำกัดเพียง มีดังนี้

 • Google Maps Embedded
 • Youtube Embedded

กรณีที่มีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ ตัวเก็บสถิติและพฤติกรรมผู้ใช้ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ คุกกี้บางประเภท และ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ อาจมีการจัดการโดยบุคคลที่สาม จึงแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามเพิ่มเติมด้วย

 

6. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและระยะเวลาในการเก็บ

บนเว็บไซต์ pettocute.com ไม่มีการจัดเก็บ รวมรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ระบุตัวตนที่แท้จริงของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ทั้งสิ้น จึงไม่มีความจำเป็นต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยและระยะเวลาในการเก็บของข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่าน

สำหรับท่านที่ได้ติดต่อและให้ข้อมูลส่วนตัวกับเราทางช่องทางอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ Line หรือ E-Mail เพื่อทำธุรกิจและการค้ากับเรา ทางเรา อาจจะมีการเก็บข้อมูลของท่าน นั่นคือ ชื่อ ที่อยู่ ไอดีไลน์ ข้อมูลชำระเงิน และเบอร์โทรศัพท์ แต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อทำการให้ข้อมูล ติดต่อ แจ้งโปรโมชั่นและข่าวสาร ทำธุรกิจร่วมกัน ค้าขาย รับและส่งพัสดุ แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ตราบเท่าที่เรายังเป็นคู่ค้ากับท่าน หรืออาจจะนานกว่านี้ถ้าหากว่าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฏหมาย

สำหรับท่านที่เพิ่มเพื่อนเรามายังช่องทางต่างๆ เช่น Line@, Instragram, Tiktok และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ ด้วยความสมัครใจของท่านเอง เราจะมีรายชื่อบัญชีคุณในแพลตฟอร์มที่ท่านเพิ่มเพื่อนเรามาโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว ข้อมูลดังกล่าวก็จะอยู่ในแพลตฟอร์มนั้นตราบใดที่ท่านยังเป็นเพื่อนกับทางเราอยู่ ทางเราสามารถใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น หากต้องการลบข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถทำได้ด้วยตัวเอง โดยการลบเราออกจากการเพื่อน เลิกติดตาม และ Unfollow ในแพลตฟอร์มนั้นๆ 

ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาไว้กับเราอย่างดี มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านหลายชั้น และไม่มีการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปให้กับบุคคลที่สามที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านเสียก่อน นอกจากนี้บนเว็บไซด์ของเรายังมีการใช้ SSL (Secure Socket Layer) ซึ่งเป็นระบบการเข้ารหัสข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากลที่น่าเชื่อถือ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานเว็บไซด์ของทางเรา ช่วยให้ข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ปลอดภัยจากการเข้าถึงข้อมูลจากแฮกเกอร์

 

7. ลิงค์ต่างๆในเว็บไซด์ Pettocute ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์และแอพลิเคชั่นอื่น

บนเว็บไซต์เรา มีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และแอพลิเคชั่นอื่นๆ เช่น ลิงค์ข้อมูล ลิงค์คลิปวีดีโอ อ้างอิง สินค้า บริการ Affiliate และอื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงค์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านรับทราบว่า เว็บไซต์ pettocute.com ไม่มีนโยบาย ไม่มีการ และไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์และแอพลิเคชั่นอื่นใดๆ ดังนั้นขอให้ท่านศึกษา นโยบาย และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม ก่อนและหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงค์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วยเสมอ

เราขอแนะนำให้ท่านพิจารณา การยอมรับหรือการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ จากบุคคลที่สาม ตามที่เราได้แจ้งข้างต้นถึงสิทธิที่ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยตนเอง

 

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของเว็บไซด์

ทางเรามีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของนโยบายส่วนบุคคลและนโยบายคุกกี้เมื่อใดก็ได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า แต่จะมีการประกาศบนเว็บไซด์ว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงนโนบายต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ จะมีผลเมื่อได้มีการประกาศในเว็บไซต์ การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์ ภายหลังที่ได้มีประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายลงในเว็บไซต์นี้แล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงแล้ว

 

9. ท่านจะติดต่อ pettocute.com และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

จัดทำนโยบายโดย เพ็ตโตะ คิ้วท์ (pettocute.com)

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

เว็บไซต์ pettocute.com มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ช่วยให้เราพัฒนาระบบเว็บไซต์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เยี่ยมชมได้อย่างดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ การเก็บข้อมูลคุกกี้ดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวตนใดๆ ของผู้ใช้งานได้

คำจำกัดความ

 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม
 • ระบบเว็บไซต์ คือ ระบบการทำงานของเว็บไซต์ pettocute.com

คุกกี้ คือ อะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เมื่อมีการเข้าสู่เว็บไซต์ และ ในแต่ละครั้งที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าสู่หน้าใดของเว็บไซต์ก็ตาม ข้อมูลในคุกกี้ จะถูกส่งกลับไปยังระบบเว็บไซต์เพื่อประมวลผล หรือ ถูกส่งต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่รองรับการทำงานของคุกกี้นั้นได้

คุกกี้มีประโยชน์ในการช่วยให้ระบบเว็บไซต์ สามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อให้บริการที่เหมาะสมกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ มากยิ่งขึ้น

คุกกี้ สามารถทำงานได้หลากหลายแบบ เช่น ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ สำหรับแต่ละอุปกรณ์ จดจำสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ชื่นชอบ และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ประเภทคุกกี้ที่ทางเราใช้และวัตถุประสงค์

ประเภทคุกกี้ที่เราใช้และวัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียง รายการต่อไปนี้

คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้ มีความสำคัญ ในการทำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถใช้งานเว็บไซต์ และ ฟังก์ชั่นต่างๆ บนเว็บไซต์ของเราได้ รวมถึงช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถเข้าถึงข้อมูล และ ใช้เว็บไซต์ ได้อย่างปลอดภัย หากไม่มีคุกกี้ประเภทนี้ เว็บไซต์ pettocute.com จะไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ รวมทั้งผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ อาจจะไม่สามารถใช้บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ pettocute.com ได้

คุกกี้เพื่อวัดผล/วิเคราะห์การทำงานของเว็บไซด์ (Site Analytical /Performance Cookies) : นับสถิติและตัวเลขต่างๆ ในเชิงปริมาณ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เยี่ยมชม เช่น จำนวนการคลิกในแต่ละหน้า เวลาเฉลี่ยในการเข้าชม จำนวนการเข้าซ้ำ รวมถึง เพศ ช่วงอายุ และภูมิภาคของผู้เข้าชม เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซด์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมาะสม และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น  ทั้งนี้ ข้อมูลที่เก็บเหล่านี้จะเป็นแบบที่ไม่สามารถระบุตัวที่แท้จริงของท่านได้เท่านั้น

โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม คุกกี้เหล่านี้จะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ วัดสถิติและผลการทำงานต่างๆ หรือคุกกี้เพื่อปรับโฆษณาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งคุกกี้เหล่านี้ไม่สามารถเก็บข้อมูลส่วนตัวหรือระบุตัวตนของท่านได้ แต่ทั้งนี้ ท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้ซึ่งอยู่นอกเนือการควบคุมและรับผิดชอบของเรา

การใช้งานคุกกี้ของบุคคลที่สามในอนาคต

เว็บไซด์ pettocute.com อาจจะมีการใช้คุกกี้จากบุคคลที่สามเพิ่มเติมในอนาคต แต่ไม่จำกัดเพียง เช่น Google Analytic และอื่นๆ เพื่อใช้ในการติดตามสถิติและวัดผลการทำงานต่างๆ ในการใช้งานเว็บไซด์และพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยรวมเพิ่มเติม ทั้งนี้ มันจะเป็นรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแต่อย่างใด

การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้

ปกติการเข้าชมเว็บไซด์เราจะเป็นการยอมรับคุกกี้ที่ใช้ในเว็บไซด์นั้นโดยอัตโนมัติ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถเลือกทำการปฎิเสธการทำงานของคุกกี้ ได้ตามความต้องการ โดยสามารถตั้งค่าในเว็บบราวเซอร์ที่ท่านใช้ ด้วยการลบและปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด 

วิธีตั้งค่าปฏิเสธคุกกี้ในบราวเซอร์ต่างๆ

ท่านสามารถศึกษาวิธีการลบและปฏิเสธคุกกี้ในเว็บบราวเซอร์เพิ่มเติม จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเว็บบราวเซอร์นั้นๆ แต่ทั้งนี้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชั่นบนเว็บไซต์ได้ และ อาจจะทำให้การใช้งานเว็บไซต์ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์

ในการใช้บริการเว็บไซต์ pettocute.com ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ รับทราบว่าเว็บไซต์ pettocute.com จะมีการใช้งานคุกกี้ประเภทต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ท่านสามารถที่จะรับหรือปฏิเสธคุกกี้ตามวิธีการที่กล่าวไว้ข้างต้น

หากเว็บไซต์ pettocute.com มีลิงค์การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจมีนโยบายการใช้คุกกี้ของตนเองซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมและรับผิดชอบของเรา เราไม่มีนโยบาย และไม่มีการรับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเว็บไซด์บุคคลที่สาม เราจึงขอแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่าน อ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลดังกล่าวให้ชัดเจนก่อนการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น

ท่านจะติดต่อ pettocute.com และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

จัดทำนโยบายโดย เพ็ตโตะ คิ้วท์ (pettocute.com)